Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Châu Đốc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Sáng 07/9, Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 248 đại biểu là cán bộ chủ chốt của thành phố. Đồng chí  Lưu Vĩnh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc dự và phát biểu khai mạc.
 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Châu Đốc yêu cầu đại biểu cần tập trung nghe, nghiên cứu nắm chắc nội dung cơ bản, những điểm mới và nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, từ đó liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong thời gian tới…

Sau phần khai mạc, đại biểu nghe đồng chí Hồ Việt Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, lồng ghép giới thiệu khái quát Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Riêng các chuyên đề về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” sẽ do lãnh đạo Thành ủy báo cáo./.
 
Tin, ảnh: Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577