Truy cập hiện tại

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

Đoàn khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh

(TGAG)- Chiều 15/9/2016, Đoàn khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị báo cáo viên với chủ đề quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư của 49 cơ sở đoàn trực thuộc.
 

Tại hội nghị các đồng chí nghe báo cáo các chuyên đề: Những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình hành động số 11-CTr/TĐTN-BTG của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động số 08-CTr/ĐKDCĐ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Dân Chính Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.Trên cơ sở các nội dung tiếp thu tại hội nghị, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của 49 cơ sở đoàn trực thuộc sẽ tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết; thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động của các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tin, ảnh:   Trúc Linh


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37799953