Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Vai trò then chốt của Đảng trong phát triển doanh nghiệp tại An Giang

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, An Giang đã và đang chuyển mình phát triển kinh tế, xã hội ngày càng nhanh, vững chắc. Điều đó khiến mỗi năm có hàng ngàn, chục ngàn doanh nghiệp mới ra đời, những doanh nghiệp Nhà nước trước đây cũng đã, đang cổ phần hóa theo đúng định hướng của Đảng và chương trình hành động Chính phủ đề ra.
Thực tiễn tình hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang cho thấy, phần lớn doanh nghiệp đều là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, yếu tố con người, nhất là người lao động có trình độ năng lực chuyên môn cao chưa có. Song song đó, do là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên việc hình thành tổ chức cơ sở đảng càng khó hơn. “Cái khó không thể bó cái khôn được, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã nhanh chóng tìm cách khắc phục nhằm phát huy vai trò công tác Đảng trong doanh nghiệp của tỉnh. Thứ nhất đối với doanh nghiệp trước đây là doanh nghiệp nhà nước thì duy trì, nâng chất đội ngũ cán bộ nguồn của Đảng tại doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp cổ phần thì nhanh chóng làm việc Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về định hướng và chỉ đạo việc thành lập chi bộ. Doanh nghiệp mới thành lập thì đề xuất, hỗ trợ cho doanh nghiệp những yếu tố ban đầu tiến tới kết nạp đảng viên và thành lập chi bộ”, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp An Giang Phạm Minh Trí bày tỏ.
Những doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang, Công ty Cổ phần Nam Việt… là những doanh nghiệp lớn của tỉnh với số lượng công nhân viên lên đến hàng ngàn, chục ngàn người lao động cũng đã tiến hành mở lớp quán triệt các Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt, phối hợp Đảng ủy khối mở lớp cảm tình đảng cho quần chúng ưu tú… Từ đó, đã hun đút tinh thần phấn đấu hăng say lao động, quyết tâm tu dưỡng rèn luyệ đạo đức lối sống. Và kết quả hết sức tốt đẹp đã đến, khi An Giang có đến 1.498 đảng viên mới được kết nạp từ năm 2008 là công nhân viên doanh nghiệp, trong đó có đến 402 đảng viên là công nhân lao động.
Từ khi các tổ chức đảng bắt đầu hình thành ở các doanh nghiệp thì nhiệm vụ hết sức gian khó và nặng nề khác mà các chi đảng bộ doanh nghiệp gặp phải là duy trì và nâng chất hoạt động. Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang Trần Quốc Vinh trình bày: “Ngày đầu thành lập, công ty một mặt phải lo chuyện cơm áo gạo tiền hỗ trợ làm sao để anh em công nhân viên có đồng lương ổn định. Mặt khác, công tác Đảng cũng phải duy trì và nâng chất là nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đặt ra đối với lãnh đạo công ty. Công ty ban đầu chỉ có vài đảng viên, chủ yếu là lãnh đạo đơn vị từ Nhà nước chuyển qua, do vậy, chúng tôi đã quyết tâm bằng hành động thực tiễn là xúc tiến ngay việc bồ dưỡng cán bộ, mạnh dạn đưa cán bộ trẻ, người lao động ưu tú giới thiệu lên Đảng ủy khối tham gia các lớp cảm tình Đảng và hằng năm đều xem xét kết nạp. Giờ đây, chi bộ công ty đã có đến 28 đảng viên, trong đó có cả công nhân trực tiếp sản xuất”.
Công tác phát triển đảng được Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp An Giang quan tâm, thực sự làm nền tảng vững chắc cho những doanh nghiệp xây dựng định hướng kinh doanh theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhờ làm tốt công tác định hướng phát triển đảng, An Giang đã phát triển mới thêm 11 tổ chức đảng, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng toàn Đảng bộ khối lên 61 tổ chức với 3.040 đảng viên (trong đó có đến 25 đảng bộ). Hằng năm có đến 80% đảng bộ đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”, không tổ chức đảng yếu kém và có đến 95% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tình trạng chậm phát triển tổ chức đảng trong công nhân trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã ảnh hưởng ít nhiều đến sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân nâng cao giác ngộ giai cấp, ý thức chính trị trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với khu vực này. Mặt khác, do bị tác động từ tình hình khó khăn chung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên công tác tuyên truyền có lúc, có nơi còn nhiều khó khăn, nhất là những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Bên cạnh đó, đối với những doanh nghiệp đã có tổ chức cơ sở đảng nhưng hoạt động chưa đều tay, chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động của chi, đảng bộ đã dẫn đến bệnh hình thức trong sinh hoạt đảng hay sinh hoạt chiếu lệ. Chính yếu tố đó đã trở thành thách thức lớn đối với công tác đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng, cả nước nói chung.
Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã và đang trở thành kim chỉ nam để Đảng bộ khối Doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng, phát triển công tác Đảng sâu rộng trong các loại hình doanh nghiệp, quần chúng nhân dân và người lao động. Muốn như vậy, các ngành, các cấp, nhất là Đảng ủy khối Doanh nghiệp cần nâng cao vai trò cầu nối, hạt nhân lãnh đạo sâu sát giữa đối với doanh nghiệp xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời kiến nghị sửa chữa những điểm còn khiếm khuyết trong quy định về công tác phát triển đảng đối với đặc thù đảng viên trong doanh nghiệp.
Hải Anh

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36389113