Truy cập hiện tại

Đang có 115 khách và không thành viên đang online

Tân Châu chuẩn bị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Những năm qua, công tác tổ chức triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm, nghiêm túc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong việc học tập nghị quyết đúng theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 08/01/2013
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc “Chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng”. Các đồng chí bí thư các chi, đảng ủy cơ sở sau hội nghị triển khai dành cho lớp chủ chốt phải trực tiếp triển khai lại trong đơn vị mình, từ đó có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu sâu hơn nghị quyết của Đảng. Chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở từng địa phương, đơn vị để tác động tích cực đến nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Lấy kết quả về tinh thần, thái độ học tập nghị quyết làm một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên và cán bộ công chức vào dịp cuối năm.

Vì vậy, kết quả triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng những năm qua đều đạt kết quả cao. Các cấp ủy đảng đều có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị tài liệu, tổ chức, quản lý lớp học... Cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập, quán triệt nghị quyết được đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Các đồng chí báo cáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, chuyển tải đầy đủ nội dung cơ bản đến các đồng chí đảng viên trong chi, đảng bộ mình. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp thu tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW Ngày 22/03/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thị ủy xác định đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Thị ủy đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai học tập, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để việc học tập đạt kết quả. Tân Châu dự kiến sẽ tổ chức 73 lớp chia thành 3 đợt học như sau:

- Lớp dành cho cán bộ chủ chốt: sau khi tiếp thu ở tỉnh về, Thị ủy sẽ phân công các báo cáo viên triển khai lại cho các đồng chí lãnh đạo cấp thị xã, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thị xã, các đồng chí nguyên là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đang nghỉ hưu trên địa bàn thị xã. Hội nghị sẽ dành thời gian một ngày để quán triệt nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XII và Chương trình, Kế hoạch hành động của Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và một buổi để thảo luận về nội dung, Chương trình hành động, giải đáp, tổng kết.

- Các lớp dành cho các xã, phường, cơ ngành thị xã. Báo cáo viên trực tiếp là các đồng chí bí thư các chi, đảng ủy trực tiếp triển khai lại cấp mình. Mỗi lớp sẽ triển khai trong 1 ngày rưỡi cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú (nhân sỹ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, văn nghệ sỹ...). Bên cạnh đó thị xã cũng sẽ tổ chức một lớp triển khai Nghị quyết cho các nhân sỹ, trí thức, đồng bào tôn giáo, dân tộc.

Đợt học Nghị quyết lần này, các cấp ủy đảng trên cơ sở những nội dung đã học tập, nghiên cứu  xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Riêng cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Lấy kết quả thực hiện Chương trình hành động của tập thể, Kế hoạch hành động của cá nhân làm cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Việc tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XII được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử thị xã, Hội Văn học - Nghệ thuật thị xã để đảm bảo đông đảo các tầng lớp nhân dân và nhất là Nhân dân ở trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng dựa trên các tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XII do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể, chỉ đạo đài phát thanh xã, phường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ thị xã Tân Châu quyết tâm học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng một cách nghiêm túc, chất lượng nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong hành động đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

TRẦN VĂN TIẾN
Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581727