Truy cập hiện tại

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Sáng ngày 20/7/2016, Huyện ủy Chợ Mới khai mạc hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt huyện, xã, thị trấn và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các khóa đã nghỉ hưu. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Các đại biểu sẽ được giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thời gian học tập trong 2 ngày (20 và 21/7/2016). 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các đồng chí tham gia học tập cần nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong văn kiện; mỗi đại biểu phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tự giác trong học tập, nghiên cứu, thảo luận và viết thu hoạch cá nhân. Qua đó, nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong hành động đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Tin:  Nhật Nam
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9055052