Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Sáng ngày 29-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên qua các thời kỳ. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Quanh cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất ý chí và nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết. Trong quá trình tổ chức học tập, cần bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Bí thư Tỉnh ủy - Võ Thị Ánh Xuân phát biểu khai mạc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi thảo luận nhằm hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương và giải pháp thực hiện nêu trong Nghị quyết. Sau hội nghị, các cấp, các ngành khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sâu, rộng trong đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình…


Đồng chí Lê Hồng Khâm - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai chuyên đề 1

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, đại biểu được nghe các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp giới thiệu các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh đó, hội nghị sẽ dành thời gian thảo luận, giải đáp các ý kiến của đại biểu về các nội dung liên quan đến việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Sau hội nghị, các cán bộ chủ chốt sẽ viết thu hoạch, trong đó, có nội dung đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên tại cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm cụ thể của cá nhân./.

Phước Hòa - Ngọc Minh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
11573455