Truy cập hiện tại

Đang có 154 khách và không thành viên đang online

Châu Phú: Hội Cựu chiến binh huyện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

(TUAG)- Ngày 20/7, Hội Cựu chiến binh huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn cách mạng mới. Đến dự có ông Trần Nghi Tường – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; ông Nguyễn Phước Nên – Phó Bí thư Huyện ủy Châu Phú, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Văn Bé Tám – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú.
 

Quang cảnh Hội nghị
 

Ông Trần Nghi Tường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu

Nhờ triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 09-NQ/TW, Kết luận số 66-KL/TW cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Hội Cựu chiến binh trong hệ thống chính trị, tạo điều kiện cho Hội Cựu chiến binh hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy phẩm chất cao quí của Bộ đội Cụ Hồ. Cuối năm 2002 tổng số hội viên trên địa bàn huyện là 1.070 đồng chí, qua 20 năm công tác phát triển hội viên được 524 hội viên đến nay toàn huyện có 982 hội viên. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân huyện, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đối với công tác Cựu chiến bình thường xuyên nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên Cựu chiến binh.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện có nhiều chương trình phối hợp hoạt động với Hội Cựu chiến binh huyện trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, tham gia phát triển kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác chăm lo đời sống để giúp đỡ hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được vay vốn, xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, học nghề, tạo điều kiện việc làm, các công trình nước sạch... nhằm nâng cao đời sống cho lực lượng cựu chiến binh trên địa bàn huyện. Hội Cựu chiến binh huyện Châu Phú còn tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng 10 câu lạc bộ bảo vệ môi trường có 275 hội viên tham gia, trồng trên 23.500 cây các loại. Hội đã tích cực vận động hội viên, Nhân dân cất mới 53 căn nhà, sửa chữa 135 căn cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; hội đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho hội viên thoát nghèo, cận nghèo được 188 hộ. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh huyện Châu Phú còn quan tâm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên Cựu chính binh… Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09, hoạt động của hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nền nếp, nhận thức và trách nhiệm của hội viên về công tác xây dựng hội được nâng lên. Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; nội dung, hình thức hoạt động ngày càng đổi mới, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phối hợp hoạt động giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang với hội Cựu chiến binh thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn huyện.
 

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú đã khen thưởng 04 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW trong 20 năm qua.

Đặng Trang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159554