Truy cập hiện tại

Đang có 114 khách và không thành viên đang online

An Giang dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

(TUAG)- Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII). Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh. An Giang tham dự có 01 điểm cầu cấp tỉnh, 14 điểm cầu cấp huyện, 71 điểm cầu cấp xã, với tổng số 1.595 đại biểu tham dự.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Hội nghị diễn ra từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. (2) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. (4) Quy định về những điều đảng viên không được làm. (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII thành công tốt đẹp,  đã tạo hai dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.Kết luận và định hướng tuyên truyền thới gian tới: Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên các cấp tuyên truyền sâu rộng các nội dung Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, trong đó nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 “Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng”.

Bên cạnh tuyên truyền nội dung Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, đồng chí đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử trong thời gian tới: Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); kỷ niệm 104 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2021); kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021);…/.

 Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22451375