Truy cập hiện tại

Đang có 173 khách và không thành viên đang online

Tân Châu khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2020

(TGAG)- Sáng ngày 12/02/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Tân Châu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/ 2020. Đến dự có ông Huỳnh Văn Minh - Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Tân Châu.


Tham gia lớp bồi dưỡng có 55 học viên là các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Chi, Đảng ủy cơ sở. Trong thời gian 6,5 ngày, các học viên được nghiên cứu và học tập các bài học lý luận chính trị gồm: Khái lược  Lịch sử Đảng  Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 2 chuyên đề về Lược sử vùng đất Nam Bộ; Khái quát lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang và thị xã Tân Châu

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các học viên được trang bị thêm những kiến thức mới, kết hợp lý luận vào thực tiễn, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó để mỗi học viên xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Huyền Thoại
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17133787