Truy cập hiện tại

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”

(TGAG)- Sáng ngày 17/5/2018, Đảng ủy Ban CHQS thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”. Đến dự có Thượng tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã; Thượng tá Nguyễn Văn Sành, Chính trị viên Ban CHQS thị xã; cùng các đồng chí Chính trị viên, Phó Chính trị viên 14 xã – phường tham dự. 


Trong 05 năm qua, Đảng ủy Ban CHQS thị xã Tân Châu đã làm tốt công tác quán triệt, học tập, giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang thị xã, nâng cao nhận thức về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về triển khai thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, qua đó đã tạo được sự thống nhất trong nhận thức về vị trí, vai trò của giáo dục chính trị đối với công tác xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Nổi bật là thực hiện tốt nhiệm vụ biên soạn tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định; đổi mới vận dụng linh hoạt 6 hình thức giáo dục chính trị, trong đó tập trung đổi mới hình thức thức là học tập qua mạng internet; tích cực đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động giáo dục chính trị như tivi, tài liệu, sách báo, tạp chí… Nhờ đó, mà chất lượng giáo dục chính trị cho các đối tượng như cán bộ, chiến sỹ đảm bảo theo quy định, chất lượng năm sau cao hơn năm trước; kết quả kiểm tra chính trị hàng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75%  đạt khá, giỏi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện đề án như: phát huy vai trò của cơ quan, đơn vị trong tham mưu, đề xuất mở các lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực cho báo cáo viên, giáo viên giảng dạy chính trị, đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chính trị… để từng bước đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án trong những năm tiếp theo.

   
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã yêu cầu các cơ quan, Ban CHQS các xã – phường thời gian tới tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục chính trị; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, đảm bảo sát với từng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; vận dụng tốt các mô hình trực quan, minh họa, băng đĩa, giáo án điện tử; quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; nâng cao các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa – giáo dục lành mạnh, rộng khắp; định kỳ sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và hiệu quả của việc thực hiện đề án.

Dịp này, Ban CHQS thị xã đã tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018. 

Văn Phô


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9464136