Truy cập hiện tại

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Châu Thành khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho thanh niên ở cơ sở năm 2018

(TGAG)- Ngày 14-5-2018, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Thành phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho thanh niên ở cơ sở năm 2018. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Hà- Huyện ủy viên- Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy; đồng chí Mai Hòa Phúc- Huyện ủy viên- Bí thư đoàn thanh niên huyện Châu Thành; đồng chí Trương Thị Thu Hồng- Huyện ủy viên- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.


Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho thanh niên ở cơ sở năm 2018 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Tại đây trong thời gian thực học 5 ngày, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu 6 chuyên đề chính là : Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và chuyên đề về thanh niên Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh cạnh đó, các học viên là các bạn đoàn viên, thanh niên ở cơ sở được các báo viên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác đoàn qua các nội dung về: Công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam; Công tác hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giải pháp phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Nông thôn mới; Kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng nói trước công chúng, kỹ năng truyền thông và vận động xã hội, kỹ năng soạn thảo các văn bản thông dụng, kỹ năng hoạt náo, sinh hoạt tập thể.

Qua những kiến thức được nghiên cứu tiếp thu trong lớp bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, lý luận, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách ở cơ sở. Từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn – Hội, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay./.

Minh Thiện


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595397