Truy cập hiện tại

Đang có 179 khách và không thành viên đang online

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn mở 22 lớp chuyên đề

(TGAG)- Từ ngày 27-3- 2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy mở 22 lớp bồi dưỡng chuyên đề năm 2018. Các chuyên đề được chọn để bồi dưỡng trong năm 2018 gồm:

 
Chuyên đề 1: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Chuyên đề 2: “Nội dung cơ bản Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”.

Thành phần dự học gồm cán bộ, đảng viên, trưởng phó ban ngành đoàn thể xã; trưởng phó khóm ấp; cán bộ, đảng viên ngành huyện.

Năm nay, các lớp bồi dưỡng được thực hiện ở địa điểm tại xã, thị trấn, tại Đảng ủy các ngành huyện 19 lớp; và 3 lớp tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Hình thức mở lớp bồi dưỡng lần này nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ đảng viên ở cơ sở, thu hút được nhiều học vên dự học. Dự kiến có 1.800 học viên tham gia so với những năm trước chỉ đạt từ 180-200 học viên.

Từ đó giúp cho nhiều cán bộ đảng viên hiểu những vấn đề chung nhất những nội dung cốt lõi và giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với học tập chuyên đề 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Giúp cán bộ đảng viên nắm rõ những quy định mới của Đảng, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800394