Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Châu Thành khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I-2018

(TGAG)- Sáng ngày 24-01-2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa I năm 2018, cho 112 học viên là cán bộ từ các ban ngành đoàn thể huyện và 13 xã, thị trấn.

Đến dự có đồng chí Hồ Văn Hận - UVBTV, Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Bùi Công Phước- Huyện ủy viên- Phó ban Tổ chức huyện ủy; đồng chí Lê Thanh Hà- Huyện ủy viên- Phó trưởng ban Dân vận huyện ủy; đồng chí Trương Thị Thu Hồng- Huyện ủy viên- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.


Trong thời gian 8 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu 10 nội dung cơ bản về lý luận chính trị: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Qua những kiến thức tiếp thu trong lớp bồi dưỡng, sẽ  là kim chỉ nam, nền tảng giúp cho các đồng chí học viên trao dồi , nâng cao kiến thức và vận dụng kiến thức lí luận chính trị, kinh nghiệm vào thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác. Để từ đó, ra sức rèn luyện để thật xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam./.

Minh Thiện


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18094612