Truy cập hiện tại

Đang có 154 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn tổng kết công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

(TGAG)- Ngày 01-9-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 16 và Chương trình hành động số 13 về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các chi bộ cơ sở, Trưởng ban, ngành, đoàn thể huyện. Đồng chí Men Pholly, TUV- Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Tri Tôn đã lãnh chỉ đạo các cấp các ngành đạt được nhiều kết quả quan trọng, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng.

Trong công tác lý luận, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Đã mở được 308 lớp chuyên đề cho 22.452 lượt học viên.

Trong công tác báo chí, Hội Văn học Nghệ thuật được thành lập năm 2009, hàng năm xuất bản 4 tập san Văn nghệ Tri Tôn phục vụ trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Đài Truyền thanh huyện cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết đến các tầng lớp nhân dân, cụm dân cư, thời lượng phát thanh không ngừng được tăng lên. Cổng thông tin điện tử huyện được thành lập vào tháng 6/2014 thực hiện tốt chức năng là kênh thông tin chính thống của huyện, hàng tháng có trên 50 bản tin, đến nay có 2.821.045 lượt truy cập.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Men Pholly yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện những giải pháp mà Chương trình hành động số 13-CTr/TU đề ra, trong đó nhấn mạnh thực hiện những biện pháp đặc thù của vùng biên giới, dân tộc; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh huyện, xã; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng ở các chi bộ đảng; công tác phối hợp trong việc thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị của các ngành liên quan./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247610