Truy cập hiện tại

Đang có 125 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên

(TGAG)- Ngày 19-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị ngành Giáo dục và Đào tạo hè năm 2017 cho trên 260 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc xã An Nông và thị trấn Tịnh Biên.
 


Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Lê Văn Sen - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và đồng chí Trần Thị Biên - Phó Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy báo cáo 02 chuyên đề: “Chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và Kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Và chuyên đề về “Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; tình hình trong nước và quốc tế nổi bật trong những tháng đầu năm 2017; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương.
 


Qua hội nghị, giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, xây dựng bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục trong thời gian tới.

Minh Triều


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15659276