Truy cập hiện tại

Đang có 55 khách và không thành viên đang online

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính B115

(TGAG)- Sáng 07-3, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính B115. Tham dự có đồng chí Võ Minh Hoàng - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, đại diện các phòng, khoa cùng 70 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý hoặc trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc Đảng bộ huyện Thoại Sơn và Châu Thành.

Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Tình hình nhiệm vụ của địa phương...


Qua học tập, nhằm nâng cao trình độ lý luận Chính trị - Quản lý Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức của huyện, góp phần giúp các học viên nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, có bản lĩnh chính trị, có trình độ về lý luận chính trị - quản lý nhà nước. Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Võ Minh Hoàng - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng yêu cầu các đồng chí học viên xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường; đoàn kết và tích cực học tập, rèn luyện, xem đây là dịp để cập nhật, bổ sung kiến thức để về đơn vị hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ công tác./.

Trần Thị Kim Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34166663