Truy cập hiện tại

Đang có 341 khách và không thành viên đang online

Sơ kết quy chế phối hợp công tác Tuyên huấn - Tuyên giáo với Ban Tuyên giáo 11 huyện, thị, thành ủy

(TGAG)- Chiều ngày 31/3, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh sơ kết quy chế phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo với Ban Tuyên giáo 11 huyện, thị, thành ủy năm 2015, đồng thời đề ra quy chế phối hợp năm 2016.
 


Năm qua, hoạt động phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo giữa Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh với Ban Tuyên giáo 11 huyện, thị, thành ủy đã đạt kết quả khá tốt. Hoạt động phối hợp chỉ đạo bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Cùng với hoạt động công tác đảng - công tác chính trị, công tác tuyên huấn - tuyên giáo đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương tỉnh, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT địa phương tỉnh được nâng lên, tiềm lực quốc phòng - an ninh của địa phương được củng cố, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Từ kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra, các đại biểu thảo luận thống nhất xây dựng quy chế phối hợp năm 2016. Theo đó, tiếp tục phối hợp định hướng tuyên truyền và phản tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; duy trì thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng trong nội bộ LLVT, đảng viên và toàn dân; phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu tuyên truyền giáo dục truyền thống, cổ vũ phong trào hành động cách mạng ở địa phương và phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, góp phần động viên toàn dân, toàn quân ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ của cấp ủy các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII theo Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị đã đề ra./.
Tin, ảnh:  Ngọc Huỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31402727