Truy cập hiện tại

Đang có 429 khách và không thành viên đang online

An Phú khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2016

(TGAG)- Chiều ngày 19/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Phú tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2016. Đến dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Lê Văn Khóm - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, dự học có 97 đồng chí đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện.

Tại buổi khai giảng đồng chí Lê Văn Khóm - Phó Bí thư thường trực huyện ủy An Phú nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục lý chính trị: “vấn đề chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng tình yêu cầu đổi mới, đặt ra hết sức cấp bách và đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, học tập không những là nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên, mà còn trở thành nhu cầu để người cán bộ vươn lên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới, giáo dục chính trị tư tưởng đào tạo bồi dưỡng, về trình độ lý luận chính trị là công việc thường xuyên của đảng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”.
 
Trong thời gian 30 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản của 18 chuyên đề chính về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan; kinh tế hàng hóa, hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội… và nghe thông tin thời sự./.
           
Huỳnh Như
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13977332