Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn cấp phòng

(TUAG)- Ngày 14/11/2020, UBND huyện Tri Tôn kết hợp cùng Trường Đại học Nội vụ phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng  tiêu chuẩn cấp phòng. Có trên 80 học viên là lãnh đạo quản lý, trưởng phó đầu ngành, lãnh đạo 15 xã, thị trấn của huyện và cán bộ thuộc diện quy hoạch tham dự.Lớp học diễn ra từ 14/11 đến 20/12/2020, học vào các ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần. Các học viên sẽ được nghe một số chuyên đề về: Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch; Kỹ năng áp dụng pháp luật; Kỹ năng tham mưu; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện; Kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông; Cải cách hành chính và những vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng; Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở trung ương, địa phương và trên thế giới; Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0,…Lớp học nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18980253