Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

An Giang: 11 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong Kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2018

(TGAG)- Đến nay, Hội đồng nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang đã tổ chức xong kỳ họp giữa năm 2018, để xem xét đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra giải pháp, phương hướng trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2018.

Nhìn chung, các địa phương đã chủ động trong công tác chuẩn bị kỳ họp như: thống nhất dự kiến nội dung, thời gian và chương trình kỳ họp; phân công chuẩn bị các văn bản trình tại kỳ họp chu đáo đảm bảo theo quy định.


Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú tổ chức kỳ họp thứ 7

Các văn bản, báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp bảo đảm chất lượng, các vị chủ tọa Kỳ họp điều hành phiên họp nghiêm túc, khoa học, phát huy tinh thần dân chủ. Đặc biệt, các kỳ họp Hội đồng nhân dân đều đã dành nhiều thời gian cho đại biểu HĐND thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm.


Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú tổ chức kỳ họp thứ 7

Bên cạnh đó, phần tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã thể hiện sự nghiêm túc, thẳng thắn qua việc thừa nhận những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018./.

Tin, ảnh NGUYỄN HÙNG


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15554130