Truy cập hiện tại

Đang có 124 khách và không thành viên đang online

Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

(TUAG)- Ngày 05/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang có đồng chí Lê Chí Thành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh còn có: Lãnh đạo Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh.Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang khẳng định, công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là những chuyên gia, những đồng chí trực tiếp biên soạn các tài liệu giảng dạy thông tin các chuyên đề: Một số nội dung những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

Thông qua các nội dung tập huấn sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong tình hình mới./.

Hùng Châu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120324