Truy cập hiện tại

Đang có 112 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Mặt trận xã An Cư chuẩn bị tốt công tác hiệp thương bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

(TGAG)- Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đã tổ chức đoàn công tác do Ông Chau Sóc Phươl- Phó chủ tịch Mặt trận huyện Tịnh Biên làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác Mặt trận xã An Cư năm 2015. Tiếp đoàn có đồng chí Huỳnh Trọng Khang- Bí thư Đảng ủy xã.

Tại đây, Đoàn được Ủy ban Mặt trận xã báo cáo, đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, thông qua kết quả thực hiện và tự chấm điểm 6 tiêu chuẩn giao ước thi đua về công tác tuyên truyền giáo dục, các phong trào cuộc vận động do mặt trận tổ quốc phát động, Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo theo quy định, tình hình dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân, củng cố tổ chức bộ máy chuyên trách Mặt trận và công tác thi đua khen thưởng,.. Qua đó, Mặt trận xã đề nghị Ủy ban Mặt trận huyện mở các lớp tập huấn về công tác thu, chi và quản lý quỹ vì người nghèo, hỗ trợ trang thiết bị làm việc,…

Kết thúc buổi kiểm tra, ông Chau Sóc Phươl- Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Mặt trận xã An Cư đạt được trong năm 2015. Đồng thời, đề nghị Mặt trận xã cần bổ sung, cập nhật số liệu, điều chỉnh sắp xếp nội dung cho phù hợp, sớm hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ban Thường trực Mặt trận huyện để xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua. Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện cũng yêu cầu địa phương cần chủ động tham mưu với cấp ủy, ủy ban nhân dân thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; chú trọng công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và chuẩn bị tốt công tác hiệp thương nhân sự bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tin:  HỮU NGỌC

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37802702