Truy cập hiện tại

Đang có 46 khách và không thành viên đang online

Phản hồi dư luận

Kết quả giải quyết, phản hồi dư luận xã hội tháng 5/2022

(TGAG)- Ngày 03/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Báo cáo số 203-BC/BTGTU về kết quả phản hồi tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Tuyên giáo An Giang đăng toàn văn.

Xem báo cáo tại đây: Báo cáo kết quả.
TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
35202133