Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

(TGAG)- Chiều nay ngày 20-9-2018, Hội đồng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn nhân sự chức danh chủ chốt Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền.
 


Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Lên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lý do để nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Kết quả, ông Trần Anh Thư được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chúc mừng các đồng chí vừa được tín nhiệm bầu bổ sung vào các chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức cách mạng và trách nhiệm được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri tỉnh nhà.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng lưu ý, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, bên cạnh những  thời cơ, thuận lợi cơ bản, chúng ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, đề nghị các đồng chí sớm bắt tay ngay vào công việc, tập trung cao độ trách nhiệm, phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế, đổi mới tư duy và hành động, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra./.   

Tin, ảnh  NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15607513