Truy cập hiện tại

Đang có 83 khách và không thành viên đang online

Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 103,7 tỷ đồng

(TGAG)- Chín tháng đầu năm, bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo" chung tay chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội tỉnh.

Kết quả qua 09 tháng, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền tổng cộng là 103,7 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh trên 8,2 tỷ đồng; cấp huyện trên 15,7 tỷ đồng và cấp xã trên 79,7 tỷ đồng. 

Từ số tiền vận động được, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã sử dụng trên 102,4 tỷ đồng. Cất mới 1.373 căn (trị giá mỗi căn từ 25 triệu đồng đến 40 triệu đồng), sửa chữa 210 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tổng trị giá trên 36,2 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 152.881 lượt với số tiền 37,07 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 37.295 trường hợp với số tiền gần 7 tỷ đồng; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ giúp cho sản xuất tổng cộng 66.224 trường hợp với số tiền 7,9 tỷ đồng; thực hiện chương trình An sinh xã hội 14,2 tỷ đồng hỗ trợ và xây dựng cầu nông thôn, mua xe chuyển bệnh, chi phí chuyển bệnh, xăng xe, mai táng phí, rải cát đá, làm đường bê tông nông thôn…

Tin:  Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30389594