Truy cập hiện tại

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn tập huấn nghiệp vụ đấu tranh trên Internet, mạng xã hội năm 2019

(TGAG)- Chiều 12/9/2019, Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội năm 2019 cho cán bộ chủ chốt, lực lượng vũ trang và cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều - Phó Bí thư huyện ủy Thoại Sơn chủ trì.Hội nghị đã thông tin tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang về tình hình, hoạt động chống phá và nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động trên Internet và mạng xã hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Hướng dẫn tạo lập tài khoản xã hội; cấu hình đảm bảo an toàn thông tin cho tài khoản mạng xã hội; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội; tham gia nhóm, cách thức phản bác, bình luận tin, bài.

Hội nghị tập huấn trang bị thêm kiến thức cơ bản về kỹ năng, phương pháp, nâng cao nhận thức năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; Từ đó tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, tổ chức phản bác, đấu tranh với các thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm đường lới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong tình hình mới./.
 
Anh Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34224310