Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Đại hội XIII của Đảng

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(TUAG)- Chiều ngày 09/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Lĩnh chủ trì hội nghị.Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao tính khái quát, tổng kết thực tiễn sâu sắc, toàn diện và thể hiện rõ nét ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong các dự thảo văn kiện. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến như: Trong công tác cán bộ, cần nói rõ hơn những mặt được và hạn chế trong thời gian vừa qua; đề nghị trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa đến việc bố trí cán bộ làm công tác Dân vận, Mặt trận; công tác phòng, chống tham nhũng cần được đánh giá và quan tâm hơn nữa; trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề đạo đức xã hội;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Lĩnh ghi nhận ý kiến góp ý và sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị để phản ánh đến cơ quan chuyên môn nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177468