Truy cập hiện tại

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

(TUAG)- Sáng ngày 13/8/2020, Đảng bộ huyện Phú Tân long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương đến dự, tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; cùng 300 đảng viên chính thức đại diện cho 4.635 đảng viên thuộc 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuy có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch tả heo Châu Phi, COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phú Tân đã đoàn kết một lòng, nêu cao quyết tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra. Đến nay, Đảng bộ huyện Phú Tân thực hiện đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu so Nghị quyết Đại hội, có 7/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã về đích trước lộ trình và xã Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Phú Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại IV, Thị trấn Chợ Vàm đạt tiêu chí đô thị loại V.
Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có bước khởi sắc, Huyện quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và kêu gọi đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp; thực hiện dự án mở rộng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung giai đoạn 2 lên 68,17 ha.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 12 về đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm đến năm 2020. Thương mại - dịch vụ ngày càng mở rộng; tập trung kêu gọi đầu tư nâng cấp chợ nông thôn; hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức nhiều phiên chợ thực hiện Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng; góp phần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại - đầu tư.

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm qua ước đạt trên 3.300 tỷ đồng, đạt 105,5 so nghị quyết, trong đó thu kinh tế trên địa bàn trên 571 tỷ đồng (đạt 69,16% so nghị quyết). Các khoản chi được kiểm soát chặt chẽ, điều hành ngân sách đúng quy định. Riêng vốn đầu tư toàn xã hội 29.700 tỷ đồng, vượt so kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; Huyện đã tập trung chỉ đạo nâng chất lượng giáo dục thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ quản lý vừa đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; đầu tư cơ sở vật chất cho dạy và học. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt nhiều kết quả tích cực.
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả, mạng lưới y tế được củng cố và tiếp tục phát triển. Các loại dịch bệnh cơ bản được khống chế, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ. Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Bảo hiểm y tế toàn dân được triển khai thực hiện theo lộ trình, tăng tỷ lệ hằng năm.


Đoàn chủ tịch 

Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có bước phát triển. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh đến cơ sở. Hệ thống truyền thanh không ngừng đổi mới, nâng cao về nội dung và hình thức tuyên truyền. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh được thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng chất. Vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa ngày càng được tăng cường.

Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, thông qua nhiều chủ trương, giải pháp, đã tác động giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,23% (năm 2015) ước đến năm 2020 còn 1,95%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn vững mạnh. Đội ngũ cán bộ tiếp tục trưởng thành về nhiều mặt như tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống...

Bên cạnh đó, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt nên trong 05 năm qua, Đảng bộ huyện Phú Tân đã tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII). Tính đến 7/2020, đã kết nạp 601 đảng viên, nâng tổng số hiện có 4.635 đảng viên (trong đó có 1.603 nữ), chiếm tỷ lệ 2,44 % so dân số. Đến nay, đã sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Y tế; bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận huyện; 18/18 Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã- thị trấn. Trong nhiệm kỳ, Huyện đã xử lý kỷ luật 142 đảng viên vi phạm (tăng 01 so nhiệm kỳ trước) và 01 tổ chức Đảng; ngoài ra, xóa tên 50 trường hợp; cho ra khỏi đảng 161 trường hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Tân trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vu sau: trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, giữ vững phát triển kinh tế ở mức hợp lý và bền vững. Bên cạnh đó, quy hoạch lại diện tích trồng màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản theo hướng chuyên canh ở các vùng có lợi thế, qua đó tạo ra vùng nguyên liệu chế biến xuất khẩu. Mặt khác, trong quá trình phát triển kinh tế, chú ý quy hoạch, khai thác có hiệu quả khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung, trước mắt khai thác tốt cụm công nghiệp Tân Trung. Đồng thời đẩy mạnh quá trình đô thị hóa ở nông thôn, bằng nhiều giải pháp khả thi từng bước hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn văn minh, an toàn. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, huyện Phú Tân cần tiếp tục có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là giáo dục - đào tạo trong nhà trường, cho cán bộ và nhân dân. Cùng với đó, phải đẩy mạnh tấn công tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa trên tinh thần đẩy mạnh xã hội hóa.

Bên cạnh đó, trong công tác vận động quần chúng, xây dựng Đảng, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy cũng lưu ý Đảng bộ huyện Phú Tân tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; thực hiện tốt tư tưởng Dận vận của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hoạt động Mặt trận - Đoàn thể phải sát dân, sát cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; thực hiện có chiều sâu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 04 (Khóa XI, XII); Tiếp tục thực hiện tốt chiến lược cán bộ trong tình hình mới, từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa cán bộ theo vị trí việc làm. Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy để đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới.
    
Đại hội làm việc đến ngày 14/8/2020, Cổng thông tin điện tử sẽ tiếp tục cập nhật./.

Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159240