Truy cập hiện tại

Đang có 300 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao hiệu quả các cánh đồng lớn trong xây dựng chuỗi giá trị cánh đồng lớn”

(TGAG)- Nhằm đánh giá việc tổ chức xây dựng cánh đồng lớn lúa gạo tại An Giang và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp nhằm phát triển quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc xây dựng các cánh đồng lớn;

Sáng ngày 28/04, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợi với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao hiệu quả các cánh đồng lớn trong xây dựng chuỗi giá trị cánh đồng lớn”. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi, đại diện các nhà khoa học, Viện, trường Đại học, lãnh đạo các Hiệp hội Khoa học và Kỹ Thuật các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, lãnh đạo UBND, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị thành trong tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận về các vấn đề đặt ra trong xây dựng cánh đồng lớn xuất khẩu lúa gạo; Thực trạng liên kết và xây dựng cánh đồng lớn tại An Giang; Cánh đồng lớn và bài toán xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo... Sau nhiều năm triển khai mô hình cánh đồng lớn ở An Giang cũng như ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, mô hình này đã khẳng định được phương thức sản xuất tiên tiến, hiệu quả, nhất là trong khâu ứng dụng khoa học công nghệ và tiêu thụ sản phẩm được tốt hơn. Diện tích sản xuất hàng năm theo mô hình cánh đồng lớn được tăng theo hàng năm, đến 2015, toàn tỉnh An Giang có 31 doanh nghiệp có kế hoạch tham gia mô hình cánh đồng lớn, với diện tích 72.561 ha. Tuy nhiên đến triển khai thực hiện chỉ có 26 doanh nghiệp tham gia, với diện tích 40.615 ha. Và, đến cuối vụ chỉ có 23 doanh nghiệp thực hiện hợp đồng với diện tích 34.410 ha. Thực trạng này không chỉ ở An Giang mà tình hình chung của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến phân tích nguyên nhân hạn chế trong việc liên kết cánh đồng lớn, như là năng lực kho, hệ thống sấy của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng khi vào thời điểm thu hoạch. Nhiều doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư, thiếu cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho nông dân. Bên cạnh đó, rất nhiều nông dân chưa quen với mô hình liên kết mới, chưa quen với cách làm mới, chưa tin tưởng. Ý thức liên kết và hợp tác của nông dân chưa cao... Các đại biểu cũng đã đề xuất việc tổ chức xây dựng các cánh đồng lớn lúa gạo tại An Giang và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi cho rằng: Cánh đồng lớn hiện nay ở tỉnh ta nói riêng thật sự chưa liền canh, liền thửa, sản xuất vẫn còn nhỏ, lẽ do giữa nông dân và doanh nghiệp chưa có sự liên kết và hợp tác chặt chẽ... Và qua các báo cáo tham luận cũng đã chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, giải pháp tháo gỡ trong thực hiện cánh đồng lớn. Qua đó, giúp cho tỉnh xác định rõ hơn về quy mô, về năng lực sản xuất cánh đồng lớn, nâng cao chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân trong thời gian tới.../.                                                                                

Tiếp Thu


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37591956