Truy cập hiện tại

Đang có 128 khách và không thành viên đang online

Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(TUAG)- Sáng 24/6, Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII bước vào phiên chính thức. Dự Đại hội có đồng chí Trần Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Thái Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban đảng Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 175  đảng viên chính thức tham dự Đại hội.


Đại biểu biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Hiện nay, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có 08 Chi bộ trực thuộc được cơ cấu theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn với tổng số 175 đảng viên (171 chính thức và 04 dự bị), trong đó có 64 đảng viên nữ (chiếm tỷ lệ 36,57%). Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường lãnh đạo thực hiện đạt hầu hết các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; làm tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực ngành góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội.

Công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về bảo vệ môi trường trong Nhân dân, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ thu gom chất thải rắn tăng dần đạt 66,7% toàn tỉnh, 85% ở đô thị, chất thải nguy hại và y tế đạt 100%; tập trung nguồn lực và tích cực thực hiện xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không để phát sinh thêm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; bảo vệ môi trường trong nông thôn mới được thực hiện và đảm bảo đạt chỉ tiêu cho 61/61 xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, hoàn thành hỗ trợ 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Công tác quản lý đất đai đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai hiệu quả đề án tạo quỹ đất, bảo vệ nghiêm diện tích đất lúa theo phân khai của Chính phủ; thực hiện hoàn thành tổng kiểm kê quỹ đất công toàn tỉnh để lập hồ sơ quản lý và khai thác có hiệu quả, 100% diện tích đất đều đưa vào quản lý, khai thác sử dụng, không còn đất hoang hóa, đất đai trở thành nguồn thu quan trọng trong cơ cấu nguồn thu của tỉnh, đạt xấp xỉ 10% tổng thu ngân sách.

Công tác quan trắc giám sát, cảnh báo chất lượng môi trường, xâm nhập mặn được thực hiện đầy đủ, liên tục và thông tin, cảnh báo kịp thời để ứng phó giảm thiệt hại đáng kể. Công tác quản lý đa dạng sinh học từng bước đi vào nề nếp, có hệ thống theo Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 - 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; rà soát, khoanh định khu vực cấm. Khai thác cát sông được siết chặt, việc khai thác cát trái phép giảm nhiều, kiểm soát việc khai thác cát gắn với chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở bờ sông; quá trình khai thác chưa phát sinh các sự cố môi trường, việc khai thác khoáng sản trái phép giảm. Quy hoạch tài nguyên nước lần đầu tiên được lập đã góp phần thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước được hiệu quả, tiết kiệm.

Công tác đo đạc, cảnh báo sạt lở được quan tâm và duy trì thực hiện thường xuyên đã kịp thời thông báo, cảnh báo tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh để chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh, di dời đến nơi an toàn; tổ chức bộ máy, cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từng bước được hoàn thiện; năng lực phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được nâng lên rõ rệt….

Với chủ đề "Quyết tâm giữ vững kỷ cương, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao". Đại hội thống nhất quan điểm, mục tiêu phấn đấu năm 2020-2025: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chú trọng công tác cán bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy nguồn lực về tài nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Khai thác tài nguyên hiệu quả, hợp lý gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy hiệu quả kinh tế đất thúc đẩy đầu tư và tăng thu ngân sách; hiện đại hóa công tác quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung cải cách hành chính tiến tới giao dịch trên mạng tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; chủ động phòng ngừa, kiểm soát mức độ ô nhiễm môi trường, xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường khả năng dự báo, cảnh báo thiên tai, tai biến địa chất; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm về tài nguyên môi trường.

Đại hội cũng đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại Biểu lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và văn kiện Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở lần thứ VIII với không khí thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết được đại biểu tham dự Đại hội đánh giá cao.


Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII ra mắt đại hội.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, bầu đồng chí Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức  Bí thư Đảng ủy Sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đồng chí Nguyễn Trọng Thành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Sở, bầu 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, đồng chí Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 07 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, trong đó có 5 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp./.

XUÂN TRƯỜNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159311