Truy cập hiện tại

Đang có 99 khách và không thành viên đang online

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Châu Phú lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị

(TGAG)- Sáng 20/3, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tham dự hội nghị có Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024; Ban Tư vấn kinh tế - xã hội, Ban Tư vấn dân chủ - pháp luật Ủy ban MTTQVN huyện; Hiệu trưởng các Trường THPT và Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật; Trưởng Ban Trị sự các xã, thị trấn.Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận xung quanh một số nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu… các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; các giải pháp tạo bước đột phá về nông nghiệp, nông dân gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các giải pháp đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cơ chế, chính sách huy động hiệu quả nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đầu tư có hiệu quả về thương mại dịch vụ; quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng dạy và học; nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo hiểm y tế toàn dân, các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Bên cạnh đó, một số đại biểu đóng góp, bổ sung về câu từ, chữ, nghĩa về dự thảo báo cáo chính trị  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và cấn đề trong các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng như: Cần đầu tư giao thông cho Đồng Bằng Sông Cửu Long, xử lý hậu quả thuốc trừ sâu, minh mạch trong kê khai tài sản, thêm chữ Chủ tịch vào trong khẩu hiệu: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho trang trọng và tôn kính.

Thông qua hội nghị nhằm góp phần hoàn thiện các báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng, từ đó góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở và vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp./.
                                            
Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15724597