Truy cập hiện tại

Đang có 290 khách và không thành viên đang online

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Huyện ủy Châu Thành họp rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở

(TUAG)- Ngày 13/3, Huyện ủy Châu Thành tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, hướng dẫn đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ thị trấn An Châu và Chi bộ Ban Tuyên giáo huyện ủy. Đến dự và chủ trì hội nghị có bà Đinh Thị Việt Huỳnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Châu Thành, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.Theo đó, các cấp ủy đã đề cao tinh thần trách nhiệm, có tập trung cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là làm tốt việc triển khai, quán triệt các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 94-KH/HU, ngày 02/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 107-KH/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy; Việc xây dựng văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được chuẩn bị khá chu đáo, có tổ chức lấy ý kiến góp ý của đảng viên ở từng chi bộ trực thuộc trước khi trình ra đại hội; Các văn bản phục vụ cho công tác tổ chức, điều hành của đoàn chủ tịch, các cơ quan giúp việc đại hội chuẩn bị chặt chẽ, được văn bản hóa giúp điều hành đại hội hạn chế ít sai sót; Công tác nhân sự được các cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp trên; Đại hội các đơn vị điểm được tiến hành đúng hướng dẫn, thời gian tiến hành đại hội không quá 02 ngày và thời gian họp trù bị đại hội không quá 1/2 ngày đối với các đảng bộ, 01 ngày đối với các chi bộ; đại biểu, đảng viên dự đại hội đầy đủ, nghiêm túc, đa số chấp hành tốt nội quy, quy chế của đại hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong tập trung thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa mới…

Bên cạnh những ưu điểm trong công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở còn một số mặt chưa được cần rút kinh nghiệm, khắc phục như: Phần Nghị quyết thiếu đánh giá mặt đạt được, chưa được theo hướng dẫn; Phiếu bầu sắp xếp không theo thứ tự A, B, C…

Để các chi đảng bộ còn lại thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội trong thời gian tới, phát biểu tại hội nghị bà Đinh Thị Việt Huỳnh- Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy Châu Thành, đề nghị ban tổ chức huyện ủy sớm xây dựng thống nhất chương trình, kịch bản đại hội,  thống nhất mẫu danh sách, tổ chức buổi tập huấn kiểm phiếu.., Ban tuyên giáo huyện hướng dẫn các chi đảng bộ xã sớm hoàn thành báo cáo chính trị và hướng dẫn về công tác tuyên truyền đại hội…

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17156197