Truy cập hiện tại

Đang có 294 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp

(TGAG)- Hội Nông dân thị xã Tân Châu vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có ông Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ông Huỳnh Quang Ngự - Phó Bí thư thường trực thị ủy Tân Châu.
 
Trong nhiệm kỳ 2013-2018, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Hội Nông dân tỉnh, Thị ủy Tân Châu, sự hỗ trợ kịp thời của UBND thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể; cán bộ, hội viên nông dân thị xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức nỗ lực học tập lao động sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân không ngừng được nâng cao. Trong những năm qua tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước tiến lớn phát triển khá toàn diện. Thông qua các chương trình khuyến nông, chương trình 3 giảm 3 tăng, chương trình 1 phải 5 giảm, chương trình ứng dụng KHCN vào sản xuất, đã góp phần làm tăng năng suất và giá trị nông sản cho nông dân. nhiều mô hình thâm canh, đa canh mới, hiệu quả cao trên các lĩnh vực được đông đảo nông dân quan tâm học tập; nhiều chủ trương của Chính phủ, tỉnh, thị xã trong đầu tư vốn, chuyển giao KHKT, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các chính sách về văn hóa - xã hội, đã tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất và đời sống nông dân.  Tổ chức bộ máy của Hội các cấp được kiện toàn, từng bước theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Thị xã có hơn 25.000 nông dân giỏi 04 cấp. Các cấp hội đã vận động được 278 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp cùng Ngân hàng CSXH thị xã xét giải ngân cho 1.779 hộ, vay gần 15 tỷ đồng. Nông dân thị xã đóng góp hàng chục tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị làm cầu đường giao thông nội đồng, mắc bóng đèn đường, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường... Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Quang Ngự - Phó Bí thư thường trực thị ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ của nông dân trên địa bàn thị xã: “Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, hoạt động công tác hội và phong trào nông dân đã  diễn ra với những hoạt động sôi nổi, phong phú về nội dung, đa hạng vệ hình thức, thu hút và mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Hội thể hiện tốt vi trò, nhiệm vụ, chức năng là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nông dân. Tôi nhận thấy các cấp hội đã làm tốt vai trò vận động nông dân tham gia vào các mô hình kinh tế hợp tác như: Hợp tác xã nông nghiệp, Tổ hợp tác sản xuất, Câu lạc bộ nông dân... Vận động nông dân từng bước thay đổi cung cách sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả như Mô hình xoài xử lý ra hoa trái vụ, mô hình Ươm cây giống công nghệ cao, mô hình trồng rau an toàn, trồng hoa kiểng, xoài thơm Vĩnh Hòa, mô hình nuôi lươn, bò... từ đó góp phần đưa sản xuất nông nghiệp thị xã luôn ổn định và phát triển”.
     
Bên cạnh đó các đại biểu tham dự Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện. Chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả để cùng nhau thực hiện. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - nông dân xã Phú Vĩnh, đại biểu dự Đại hội Nông dân thị xã cho biết, Đại hội lần này được tổ chức rất chu đáo và long trọng. Hy vọng rằng Đại hội sẽ bàn bạc tìm ra nhiều giải pháp chăm lo cho sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Với chủ đề “Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển bền vững”, Đại hội đã xác định đây là định hướng để Công tác Hội và phong trào nông dân tập trung phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Do đó Hội Nông dân thị xã: “Tập trung khai thác tốt lợi thế và tiềm năng để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tiến bộ, xây dựng nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hoá nông nghiệp, nông dân, nông thôn. “Đối với nhiệm kỳ mới thì chúng tôi tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt Hội các cấp đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình hiện nay. Tiếp tục đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp đáp ứng yêu cầu tăng thu nhập của nông dân và sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp các Trung tâm của Hội Nông dân tỉnh, Trường Trung cấp nghề thị xã và các ngành có liên quan, hàng năm tổ chức tốt công tác dạy nghề gắn với hỗ trợ vốn và khả năng sử dụng vốn, giải quyết việc làm và giới thiệu việc làm; từng bước thì nâng cao tay nghề cho nông dân trong khai thác tiềm năng tại chỗ và tìm việc làm ở ngoài thị xã, nhằm giải quyết lao động nhàn rỗi, dôi dư do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động” - Ông Bùi Văn Thành,  PCT Hội nông dân thị xã cho biết.

Bên cạnh đó mục tiêu được Đại hội đặt ra trong nhiệm kỳ mới chính là nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên nông dân trong thời kỳ đổi mới; các cấp Hội toàn thị xã thực sự là trung tâm  nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân; xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất đáp ứng được nhu cầu hội nhập kinh tế, chủ động, đổi mới trong lựa chọn nội dung tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đóng vai trò làm chủ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.


Ông Huỳnh Quang Ngự - Phó Bí thư thường trực thị ủy đánh giá cao những mục tiêu, giải pháp đã đặt ra trong Đại hội. Phó Bí thư thường trực thị ủy cũng yêu cầu một số vấn đề để thực hiện hiệu quả hơn trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ mới. “Hội nông dân cần các định rõ vai trò chủ thể của nông dân trong triển khai thực hiện chương trình Tam nông, nhất là trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế nông thôn. Xây dựng phong cách lao động cho người nông dân trở thành những công nhân nông nghiệp trên mảnh đất của mình nhằm đem lại hiệu quả lao động cao. Nhân rộng, khuyến khích nông dân ứng dụng các biện pháp sản xuất theo hướng công nghệ cao theo Nghị quyết 09 của tỉnh ủy. Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như : Mô hình xoài xử lý ra hoa trái vụ, mô hình Ươm cây giống công nghệ cao, mô hình rau an toàn, trồng hoa kiểng, xoài thơm Vĩnh Hòa, các mô hình chăn nuôi không gây ô nhiễm môi trường” - Ông Huỳnh Quang Ngự phát biểu.


Tại đại hội, 176 đại biểu chính thức cũng đã bỏ phiếu bầu 27 đại biểu vào Ban chấp hành khóa mới. Ông Trần Văn Vốn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Dịp này, UBND thị xã và Hội Nông dân thị xã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Khương Duy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28104600