Truy cập hiện tại

Đang có 166 khách và không thành viên đang online

Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm

Thể lệ cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019 thông báo thể lệ cuộc thi như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua cuộc thi góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân. Phát hiện, tôn vinh những mô hình hay, cách làm mới; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sức lan tỏa, cổ vũ, động viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Cuộc thi phải được phát động rộng rãi, trở thành đợt sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân. Tổ chức cuộc thi trên tinh thần thực chất, khách quan, đi vào trọng tâm và tiết kiệm.

II- NỘI DUNG CHỦ ĐỀ

- Phản ánh những nỗ lực trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

- Tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được thể hiện trong việc tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực và tâm huyết của mình cho đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng;

- Phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trong công tác dân vận khéo; trong xây dựng nông thôn mới; trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

- Ngợi ca những thành tựu trong quá trình đổi mới, phát triển, xây dựng quê hương An Giang, ca ngợi truyền thống yêu nước, anh hùng trong chiến đấu; năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tôn vinh nét đẹp văn hoá đặc sắc của vùng đất, con người An Giang.

III- THỂ LOẠI, THỜI GIAN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1- Thể loại

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật:
+ Ký văn học (mỗi tác phẩm không quá 4.000 từ);
+ Bài ca cổ

- Tác phẩm báo chí (được đăng phát trên các báo, tạp chí trong, ngoài tỉnh; các trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần; trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình từ tỉnh đến cơ sở. Thời gian đăng phát: kể từ tháng 01-2018 trở về sau), bao gồm:
+ Bài phản ánh, bài viết về gương người tốt việc tốt (không quá 1.500 từ).
+ Phóng sự truyền hình; Phóng sự truyền thanh; Câu chuyện truyền thanh (thời lượng phóng sự: không quá 10 phút; thời lượng câu chuyện truyền thanh: không quá 15 phút).

- Khen tặng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

* Những vấn đề cần lưu ý:

- Mỗi tác phẩm dự thi phải điền đầy đủ tên thật, bút danh, địa chỉ và số điện thoại. Tác phẩm dự thi phải có xác nhận đã được đăng, phát ở đâu? Thời điểm nào? Mỗi tác phẩm báo in phải có kèm 1 đến 2 ảnh; tác phẩm báo điện tử phải có đầy đủ thông tin về địa chỉ mạng, ngày tháng đăng, bút danh, tên thật và địa chỉ tác giả. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính chân thật của tác phẩm và tác quyền.

- Thể loại ký văn học, bài ca cổ; bài phản ánh, bài viết gương người tốt việc tốt được trình bày trên khổ giấy A4.

- Phóng sự truyền thanh, truyền hình, câu chuyện truyền thanh được lưu bằng đĩa CD hoặc USB có kèm kịch bản giấy.

- Nội dung tác phẩm phải là người thật, việc thật diễn ra trên địa bàn tỉnh An Giang, có tính phát hiện và sáng tạo, có họ tên chính xác, địa chỉ rõ ràng, công việc cụ thể (trừ thể loại bài ca cổ).

- Các tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan trong ngoài tỉnh.

- Khen tặng hoạt động quảng bá: Ban Tổ chức Cuộc thi xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019 của các địa phương, đơn vị theo cơ cấu sau:

+ Khối cơ quan báo chí: 01 tập thể; 01 cá nhân.

+ Khối cơ quan văn hoá, văn nghệ: 01 tập thể; 01 cá nhân.

+ Khối các huyện, thị xã, thành  phố: 02 tập thể; 02 cá nhân.

Hồ sơ bao gồm: danh sách cá nhân, tập thể; báo cáo thành tích có xác nhận của lãnh đạo địa phương, đơn vị.

- Ban Tổ chức cuộc thi có quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để tuyên truyền, quảng bá một cách sâu rộng trong xã hội bằng hình thức phù hợp.

2- Thời gian

- Tổ chức phát động Cuộc thi: ngày 18-5-2018.

- Nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2019 (tính theo dấu bưu điện).

- Thời gian tổng kết và phát thưởng cuộc thi: dự kiến ngày 19-5-2019.

3- Đối tượng dự thi

Mọi công dân Việt Nam, không phân biệt giới tính, thành phần, độ tuổi, tâm huyết với An Giang, có sáng tác mới (thể loại văn học nghệ thuật), có bài viết về An Giang phù hợp với chủ đề cuộc thi đăng, phát trên các cơ quan báo chí hợp pháp trong cả nước, đều được gửi bài tham dự. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được gửi bài dự thi.

4- Cơ cấu giải thưởng

Trên cơ sở chấm chọn của Ban Giám khảo cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao giải các tác phẩm xuất sắc theo hình thức đồng hạng với mức giải theo từng thể loại cụ thể như sau:

+ Phóng sự truyền hình
- Mỗi giải A trị giá:   10.000.000 đồng
        - Mỗi giải B trị giá:   7.000.000 đồng
        - Mỗi giải C trị giá:   5.000.000 đồng
        - Mỗi giải Khuyến khích trị giá: 3.000.000 đồng

+ Bài phản ánh, gương người tốt việc tốt:
- Mỗi giải A trị giá:  5.000.000 đồng
- Mỗi giải B trị giá:  3.000.000 đồng
- Mỗi giải C trị giá:  2.000.000 đồng
- Mỗi giải Khuyến khích trị giá: 1.000.000 đồng
+ Phóng sự phát thanh
- Mỗi giải A trị giá:  5.000.000 đồng
- Mỗi giải B trị giá:  3.000.000 đồng
- Mỗi giải C trị giá:  2.000.000 đồng
- Mỗi giải Khuyến khích trị giá: 1.000.000 đồng
+ Câu chuyện truyền thanh
-  Mỗi giải A trị giá:   7.000.000 đồng
- Mỗi giải B trị giá:   5.000.000 đồng
- Mỗi giải C trị giá:   3.000.000 đồng
- Mỗi giải Khuyến khích trị giá: 2.000.000 đồng
+ Ký văn học; Bài ca cổ
- Mỗi giải A trị giá: 7.000.000 đồng
- Mỗi giải B trị giá: 5.000.000 đồng
- Mỗi giải C trị giá: 3.000.000 đồng
- Mỗi giải Khuyến khích trị giá: 2.000.000 đồng

+ Giải thưởng khen tặng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá
- Giải thưởng tập thể:    3.000.000đ/tập thể.
- Giải thưởng cá nhân:   2.000.000đ/cá nhân.

Ban Tổ chức sẽ chọn các tác phẩm tiêu biểu trong số các tác phẩm đạt giải cũng như các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quảng bá gửi về tham dự đợt xét thưởng toàn quốc năm 2020.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ chọn đăng, phát sóng tác phẩm có chất lượng trong các ấn phẩm của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Tác giả được hưởng nhuận bút theo chế độ của các đơn vị sử dụng.

Nơi nhận tác phẩm

- Các tác phẩm thể loại ký văn học, bài ca cổ gửi về địa chỉ: Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, số 43, đường Nguyễn Văn Cưng, thành phố Long  Xuyên, tỉnh An Giang.

- Các tác phẩm thể loại bài phản ánh, gương người tốt việc tốt gửi về: Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang, số 319B, đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Các tác phẩm thể loại Phóng sự truyền hình, Phóng sự truyền thanh, Câu chuyện truyền thanh gửi về địa chỉ: Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, số 45/1, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngoài bì thư, trên tác phẩm ghi rõ: Tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019.

* Mọi khiếu nại, thắc mắc xin liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi:

- Phòng Tuyên truyền, Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, số điện thoại: 02963.954.836.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
30330837