Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Đảng ta mãi mãi là đạo đức, là văn minh!

(TUAG)- Bên thềm Đại hội XIII, các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách xuyên tạc, vu cáo Đảng ta. Bọn chúng cho rằng đang có nhiều người “bỏ Đảng” do Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu, tự diễn biến thành một tổ chức “độc tài”, đi ngược lại lợi ích của Nhân dân. Trên trang tiengdan ngày 17/8/2020, chúng quy kết: “Chính ĐCS đã làm nghèo đất nước”. Đảng “Vừa cướp chén cơm, vừa đá văng chén cháo, vừa miệt thị người ta,…”.Tất cả đều là sự bịa đặt vô căn cứ, xuyên tạc thô bạo. Lịch sử ghi nhận rỏ ràng: Trong bối cảnh nước mất nhà tan, Đảng ta ra đời là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của Nhân dân. Chỉ sau 15 năm, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 "long trời, lở đất", thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 2/9/1945; lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", kiên cường bảo vệ và xây dựng chính quyền non trẻ; lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Từ năm 1954 đến năm 1975, cả nước đồng tâm hiệp lực: Vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giang sơn thu về một mối.

Trong lúc phải khẩn trương khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề do chiến tranh để lại, Nhân dân ta lại tiếp tục phải đương đầu với những cuộc chiến tranh mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước vừa tập trung khôi phục kinh tế - xã hội, vừa chiến đấu giành thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979- cuộc chiến đấu chính nghĩa bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của quốc gia; đồng thời, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi hoạ diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước.

Trên cơ sở tổng kết sáng kiến của Nhân dân, Đảng đã lãnh đạo công cuộc Đổi mới đáp ứng đòi hỏi của lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước. Sau 35 năm đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 USD. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Riêng 5 năm vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (đạt khoảng 6%), là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Thực tiễn 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích. Hướng tới năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao…

Đảng ta mãi mãi là một đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với Nhân dân; mãi mãi là đạo đức là văn minh!
                
Sự thật
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17607392