Truy cập hiện tại

Đang có 211 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Tịnh Biên công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả

(TGAG)- Đảng bộ huyện Tịnh Biên hiện có 67 chi, đảng bộ cơ sở (14 đảng ủy xã, thị trấn, 04 đảng ủy ngành huyện, 49 chi bộ cơ sở) với tổng số 3.885 đảng viên, chiếm tỷ lệ 3,19% dân số huyện.

6 tháng đầu năm 2016, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Huyện vừa thành lập mới 02 chi bộ (Phòng Dân tộc huyện, Xí nghiệp Môi trường đô thị), tiếp nhận và quyết định chuyển giao 01 chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn Chi Lăng. Đầu năm đến nay đã phát triển mới được 57 đảng viên, đạt 31,67% chỉ tiêu nghị quyết; tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng 131 đồng chí (đi đến trong huyện 71 đồng chí, đến trong tỉnh 26 đồng chí, đi trong tỉnh 22 đồng chí, đến ngoài tỉnh 04 đồng chí, đi ngoài tỉnh 08 đồng chí); cho ra khỏi đảng 04 đồng chí. Tổ chức trao huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng đợt 3-2 và 19-5 cho 18 đồng chí (30 năm 15 đồng chí; 40 năm 03 đồng chí); có 04 đồng chí được Tỉnh ủy trao huy hiệu 50, 55 năm tuổi đảng (50 năm 03 đồng chí, 55 năm 01 đồng chí). Toàn huyện hiện có 563 đồng chí được trao và truy tặng Huy hiệu Đảng.

Sau Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ huyện ủy đã thực hiện quy trình công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm, chỉ định tham gia cấp ủy 20 đồng chí; cho thôi việc theo nguyện vọng 01 đồng chí và thôi giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 01 đồng chí; chuẩn y kết quả bầu Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên 09 đồng chí; công bố bổ sung quy hoạch 10 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung 01 huyện ủy viên, bầu bổ sung 01 ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 và bổ sung nhân sự quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở và một số chức danh chủ chốt, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngành tổ chức của huyện đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Chuẩn bị chu đáo nhân sự cán bộ chủ chốt xã, thị trấn để tổ chức họp Hội đồng nhân dân lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến nay, cấp huyện, xã đã tổ chức xong kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân, kết quả đã bầu đủ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân.

Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đảm bảo về phẩm chất chính trị và đạo đức, về trình độ năng lực và phong cách làm việc, huyện đã cử 75 cán bộ tham gia các lớp cao cấp, trung cấp chính trị, đại học, trung cấp chuyên môn hệ tập trung và bán tập trung trong và ngoài tỉnh. Mở 02 lớp nhận thức đảng cho 137 học viên, 01 lớp đảng viên mới có 78 học viên và chiêu sinh lớp Sơ cấp chính trị khoá I-2016; tổng kết 5 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2011-2015 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành việc tổng kết 08 năm thực hiện Kế hoạch 11-KH/TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Năm 2015, Ban Thường vụ huyện ủy đã tiến hành phân tích chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức cơ sở đảng, qua đó quyết định khen thưởng cho 09 tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” trong năm và 05 năm liền, 35 đảng viên và 18 cán bộ “Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu” nhiệm vụ trong năm 2015 và 05 năm liền; đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 35 cá nhân đảng viên tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2011-2015.

Từ nay đến cuối năm 2016, công tác tổ chức xây dựng đảng ở huyện Tịnh Biên tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đại hội Hội Cựu Chiến binh huyện và Đại hội Hội Chữ Thập đỏ huyện; phát triển đảng viên mới đạt Nghị quyết đề ra; tổ chức trao Huy hiệu đảng đợt 2-9 và đợt 7-11 cho các đồng chí cao niên tuổi đảng; kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đánh giá cán bộ năm 2016 và tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017…

Ngoài ra huyện sẽ tiếp tục thực hiện quy trình công tác cán bộ sau Đại hội Đảng và sau bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và xã. Rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở và các chức danh cán bộ chủ chốt của các chi, đảng bộ, đồng thời thực hiện các chính sách cán bộ theo quy định; tiến hành tổng kết 8 năm thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên./.

Lê Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582525