Truy cập hiện tại

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(TGAG)- Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Kế hoạch số 04-KH/HVCTKV IV, ngày 3/2/2020 của Học viện Chính trị khu vực IV về Kế hoạch và thể lệ cuộc thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị; thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Tổ thư ký giúp việc và Nhóm Chuyên gia 35 của tỉnh tham gia viết bài dự thi nêu trên.

Các bài dự thi đề nghị các đồng chí gửi về Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chậm nhất hết ngày 10/4/2020, để tổng hợp gửi về Học viện Chính trị khu vực IV.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đồng chí.
TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22451375