Truy cập hiện tại

Đang có 158 khách và không thành viên đang online

Biển và Hải đảo Việt Nam

Đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo; biên giới đất liền trong hệ thống Mặt trận thị xã Tân Châu năm 2017

(TGAG)- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Châu cho biết, từ nay đến cuối năm 2017, Mặt trận thị xã sẽ thực hiện tuyên truyền biển đảo, biên giới đất liền giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào và Việt Nam Trung quốc trong toàn hệ thống Mặt trận thị xã.
 

Tại 70 khóm, ấp và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã, Mặt trận thị xã sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan biển, đảo. Chú trọng bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học và những cam kết của Việt Nam, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh trên vùng biển, đảo Việt Nam. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

Về tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam với các nước láng giềng như Campuchia, Lào và Trung Quốc sẽ tập trung vào kết quả phân định biên giới, công tác phân giới, cắm mốc trên địa bàn; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các văn bản pháp luật, hiệp định, hiệp ước được ký kết giữa hai nước về giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia, về công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc theo quy định của pháp luật mỗi nước.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm củng cố, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo.  Tích cực, chủ động và phối hợp tốt với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền các tuyến biến giới giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào; tỉnh An Giang - tỉnh Takeo, tỉnh An Giang - tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia), nhằm thúc đẩy mối quan hệ hòa bình, hữu nghị cùng hợp tác phát triển, góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã. Tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới về ý nghĩa, sự cần thiết của công tác phân giới, cắm mốc; về tầm quan trọng của việc quản lý, bảo đảm an ninh biên giới; về chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của Việt Nam.

Khương Duy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28101427