Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

Năm 2019, Đảng bộ huyện Phú Tân thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu

(TGAG)- Ngày 13/12/2019, đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Phú Tân chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 18, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, công tác vận động quần chúng, xây dựng Đảng năm 2019 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.


Đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Tân phát biểu kết luận

Trong năm qua, Đảng bộ huyện Phú Tân luôn đổi mới phương thức chỉ đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, theo đánh giá thì huyện thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu.Tổng giá trị sản xuất tăng trên cả 03 khu vực, trong đó khu vực I đạt trên 5.600 tỷ đồng, khu vực II đạt gần 3.338 tỷ đồng, khu vực III đạt trên 3.009 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 6.400 tỷ đồng; tổng thu ngân sách từ kinh tế đại bàn đạt trên 123 tỷ đồng. Về xây dựng nông thôn mới đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Hiệp Xương đạt chuẩn xã nông thôn mới, lủy kế đến nay có 04/16 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Hiện nay huyện cũng đang triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới năm 2019 đối với xã Bình Thạnh Đông, Phú Hưng, Phú Thạnh và nông thôn mới nâng cao xã Phú Bình. Về Công nghiệp thương mại dịch vụ tiếp tục được phát triển mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện trên nhiều mặt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai thực hiện tốt, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và đúng đối tượng; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền có sự quyết liệt và chuyển biến khá rõ nét. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm triển khai đạt hiệu quả, trong năm kết nạp mới được 110 đảng viên, trong đó có 4 học sinh ở các trường THPT; công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tiếp tục được củng cố và tăng cường.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị đã thực hiện chất vấn, tập trung thảo luận nhiều vấn đề có liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh ở địa phương, công tác cải cách hành chính, vấn đề nước sạch - vệ sinh môi trường,…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Phước Trung yêu cầu trong thời gian tới các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; củng cố nâng chất các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các xã nông thôn mới; Quan tâm đến công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội các cấp, trong xây dựng báo cáo chính trị phải đồng bộ, xúc tích, có trọng tâm, trọng điểm; Tăng cường kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở đảng; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị…

Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19054037