Truy cập hiện tại

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019

(TUAG)- Ngày 8/10, Huyện ủy  Phú Tân tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019.  Đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.


Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của BTV huyện ủy và sự nỗ lực, của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 107,94%. Trong đó nông, lâm, thủy sản đạt 105,35 %; công nghiệp – xây dựng đạt 110,06%; dịch vụ đạt 110,01%.  Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; các cấp ủy tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị. Đặc biệt là quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Nghị quyết trung ương 8(Khóa XII) và Nghị quyết 11, 12 của Huyện ủy.

03 tháng cuối năm, huyện tập trung chỉ đạo bảo vệ sản xuất vụ Thu Đông đạt hiệu quả; tiếp tục thực hiện kế hoạch khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp đến năm 2020; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, nhất là trong mùa mưa lũ; theo dõi, cảnh báo đối với các điểm có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh rạch tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác quốc phòng an ninh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể.
                            
Kiều Trinh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19053834