Truy cập hiện tại

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

Thảo luận báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

(TUAG)- Sáng ngày 4/10, Tỉnh ủy An Giang, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, đã họp triển khai dự thảo đề cương báo cáo chính trị, các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI.

To-van-kien-daihoi-tinh-1.jpg
Chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI; đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.


Với yêu cầu về nội dung chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) thật ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao tập trung vào 5 thành tố quan trọng là thành tố về Đảng - Dân tộc - Đổi mới - Bảo vệ Tổ quốc và Mục tiêu phát triển. Tiểu ban Văn kiện đã xem xét và cho ý kiến chủ đề Đại hội gồm: Phương án 1: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, khát vọng phát triển của Nhân dân và hệ thống chính trị; giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khai thác tốt lợi thế, tiềm năng, tạo đột phá để phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 tăng trưởng kinh tế An Giang đạt mức bình quân cả nước”. Phương án 2: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng phát triển của Nhân dân và hệ thống chính trị; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khai thác tốt lợi thế và tiềm năng phát triển, phấn đấu đến năm 2025 tăng trưởng kinh tế An Giang đạt mức bình quân cả nước”.

To-van-kien-daihoi-tinh-2.jpg

Bên cạnh đó, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, cũng đã thảo luận và cho ý kiến về hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Phát triển nguồn nhân lực và Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao mạnh mẽ khoa học - công nghệ, tạo động lực mới cho tăng trưởng; tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nhằm phát triển nông nghiệp bền vững; Tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, hạ tầng du lịch và giao thông. Tỉnh An Giang cũng đặt ra 24 chỉ tiêu quan trọng và 13 nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Song Thư

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13568430