Truy cập hiện tại

Đang có 234 khách và không thành viên đang online

Châu Phú Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16

(TGAG)- Ngày 04-5-2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Huyện ủy quý I; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Ông Trần Thanh Nhã, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Hồ Văn Răng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Quý I/2019, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp năng suất bình quân đạt 7,39 tấn/ha, thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghê cao với chuỗi nuôi cá ta 03 cấp với 950ha ở hai xã Bình Phú, Mỹ Phú. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khoa học; giao thông nông thôn; thu hút doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài huyện vào xây dựng, phát triển các dự án liên kết chuỗi cá ta 3 cấp gắn phát triển hạ tầng giao thông tạo điều kiện thúc phát triển kinh tế. Thương mai dịch vụ, đầu tư xây dựng tiếp tục đầu tư phát triển. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay huyện đạt 5/9 tiêu chí và 7/14 chỉ tiêu trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, lãnh đạo huyện đã và đang tập trung hỗ trợ xã Ô Long Vĩ để quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2019. Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh tiếp tục được đảm bảo. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý Nhà nước và cải cách hành chính được tăng cường thực hiện theo hướng “kỷ cương, kỷ luật”.


Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng có nhiều tiến bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được tiếp tục đẩy mạnh gắn liền với quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bô kế thừa, Công tác giải quyết đơn thư tố cáo kịp thời đúng quy định, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện theo tin thần Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về kiểm tra thực hiện việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Nhã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, địa phương trong thời gian tới cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ theo phương hướng Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Trong đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, quản lý đất công, đầu tư các công trình trọng điểm và xây dựng hạ tầng gắn với công trình xây nông thôn mới trên địa bàn. Trong thực thi nhiệm vụ chính trị, Bí thư Huyện ủy yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy tốt vai trò nêu gương và gương mẫu, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong tiếp dân, trong lấy ý kiến nhân dân, thực hiện việc nêu gương giờ giấc hành chính, thực thi công vụ ở các xã thị trấn. Đưa thông tin thời sự, dư luận trong huyện vào họp Chi bộ, để đảng viên quán triệt sâu xác; quan tâm công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị chuẩn bị cho đại hội./.

Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30330420