Truy cập hiện tại

Đang có 439 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III (mở rộng)

(TGAG)- Sáng ngày 24/4/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ III (mở rộng) để sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2019; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thông qua Chỉ thị số 01- CT/ĐUK, ngày 09-4-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”… Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
 

Quý I/2019, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thủy sản tăng trưởng tốt hơn so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 211 triệu USD, bằng 23% kế hoạch năm, so cùng kỳ tăng 29%. Các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa, bưu chính, viễn thông, điện, nước, xăng dầu, du lịch và dịch vụ đều có sự tăng trưởng tốt, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao hơn. Các doanh nghiệp tư vấn, đầu tư, xây dựng, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng ngày càng đi vào ổn định. Các ngân hàng trong Khối đã triển khai thực hiện kịp thời các chương trình, chính sách, quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người lao động luôn được các doanh nghiệp trong Khối quan tâm thực hiện với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán 2019; các chế độ tiền lương, thưởng, tiền công luôn được đảm bảo kịp thời, v.v…

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối cũng được thường xuyên quan tâm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 94; Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội, Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Tổ Báo cáo viên Đảng ủy Khối. Tiến hành rà soát, nắm lại nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối để chủ động tham mưu và đề xuất Tỉnh ủy, phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên trong thời gian tới.

Lãnh đạo cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh năm 2019. Tiếp nhận bàn giao đảng viên các đội Quản lý thị trường của 11 huyện, thị, thành phố về Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên cơ sở; giải thể Chi bộ Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ, Chi bộ Công ty Cổ phần Xáng cát; giải thể và sáp nhập Đảng bộ Công ty Cổ phần Du lịch về trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Quyết định kết nạp 30 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện nay có trong Đảng bộ Khối 7.135 đồng chí đang sinh hoạt tại 119 chi, đảng bộ trực thuộc; thẩm tra, xác minh 7 hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức lễ trao Huy hiệu 45, 30 năm tuổi Đảng đợt 03/2 cho 13 đồng chí đủ niên hạn…

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2019. Tích cực giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Khối trong quý I/2019. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thiểu tối đa các văn bản hành chính, tránh gây phiền hà cho cơ sở. Đồng chí đề nghị cấp ủy cơ sở chủ động phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nắm chắc tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị, nhất là trong giai đoạn sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở các cơ quan, đơn vị và yêu cầu tái cơ cấu ở các doanh nghiệp. Thường xuyên, gương mẫu, tự giác thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp… Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn, v.v… Duy trì nền nếp chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; yêu cầu UBKT và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phải đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đối với một số chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy trực thuộc; kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở theo Hướng dẫn 04-HD/TU và Công văn 522-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong nội bộ. Quan tâm lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, nhất là tạo điều kiện cho các cơ sở đoàn hoàn thành tốt đại hội cơ sở theo quy định và tăng cường hỗ trợ công đoàn hướng đến các hoạt động nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2019./.

Hồ Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15164975