Truy cập hiện tại

Đang có 62 khách và không thành viên đang online

Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ 31 khóa XI

(TGAG)- Sáng ngày 29-3-2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 31 (khóa XI) mở rộng để lấy ý kiến đóng góp hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo trong quí I và phương hướng quí II năm 2019. Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh-TUV- Bí thư huyện ủy Châu Thành chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - Bí thư huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua các báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trong quí I và phương hướng quí II  năm 2019. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Trong đó, công tác vận động quần chúng, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; Tuyên truyền thực hiện nghị quyết của huyện ủy và chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện; Tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa; các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Bên cạnh đó, trao huy hiệu 30,40, và 70 năm tuổi đảng cho 12 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường quan tâm. Ngoài ra, hoạt động của hệ thống mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố kiện toàn và phát huy hiệu quả. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Song song đó, trong 3 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội huyện Châu Thành tiếp tục phát triển ổn định, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản ổn định không có xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn huyện. Các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục được duy trì và thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả. Đồng thời, hoạt động văn hóa được tổ chức và duy trì tốt, công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.


Dịp này, được sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã công bố các quyết định về chỉ định bổ sung Ban Thường vụ Huyện ủy và quyết định chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện và công bố quyết định chuẩn y Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - TUV- Bí thư huyện ủy lưu ý một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và duy trì thực hiện hiệu quả diễn đàn lắng nghe dân nói; tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy theo nghị quyết trung ương 6; tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn phải đảm bảo công khai minh bạch. Cùng với đó, đồng chí cũng lưu ý đến tất cả các đại biểu tham dự hội nghị là phải thật sự dân chủ, minh bạch, phải đoàn kết cùng đồng hành, phải kỷ luật, kỷ cương và nêu cao tinh thần trách nhiệm tất cả cũng vì người dân để hành động và vì sự phát triển chung của huyện Châu Thành./.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19053567