Truy cập hiện tại

Đang có 312 khách và không thành viên đang online

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn khóa XI: Hội nghị lần thứ mười ba

(TGAG)- Ngày 02-7-2018, đồng chí Nguyễn Thành Đô- TUV, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn chủ trì hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội huyện, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Thoại Sơn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tập trung cho xây dựng nông thôn mới (NTM) và chỉnh trang nâng cấp đô thị, các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội được triển khai quyết liệt và đồng bộ, từ đó góp phần đưa kinh tế huyện nhà tiếp tục phát triển ổn định.
Về tình hình sản xuất nông nghiệp, toàn huyện xuống giống được 77.717 hecta, đạt 68% kế hoạch, đã chuyển đổi 596 hecta đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây chuyên canh và trồng cây ăn trái; Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện có 6/14 xã đạt chuẩn xã NTM, đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, điểm sinh hoạt văn hóa thể thao, trụ sở làm việc ở các xã để phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm 5 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách 308 tỷ 466 triệu đồng, đạt 55% Nghị quyết HĐND huyện. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; nghiêm túc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn tập trung thảo luận bàn giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, huyện tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng; xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đô, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Huyện ủy đã đề ra. Các ngành chuyên môn rà soát lại những dự án, chương trình trọng điểm chưa đạt để tập trung đẩy mạnh thực hiện trong 6 tháng cuối năm; kiểm tra đê bao, cống bửng, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên lúa, đảm bảo sản xuất thắng lợi vụ lúa Hè Thu; tăng cường công tác đào tạo giải quyết việc làm; tạo quỹ đất mời doanh nghiệp vào đầu tư các dự án; thực hiện các giải pháp nhằm thu ngân sách đạt chỉ tiêu giao; tập trung xem xét, rà soát lại các hồ sơ thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản tại 5 xã có lộ trình đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2018; các địa phương căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2018…./.

Cẩm Nang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17502285