Truy cập hiện tại

Đang có 84 khách và không thành viên đang online

3 tháng cuối năm các cấp ủy Đảng cần chấp hành tốt các nguyên tắc về tài chính, quy chế hoạt động của đơn vị

(TGAG)- Chấp hành tốt các nguyên tắc về tài chính, quy chế hoạt động của đơn vị theo trình tự thủ tục công tác xây dựng Đảng từ quy hoạch, bổ nhiệm đến phát triển Đảng; điều hành hoạt động của đơn vị nhịp nhàng, đoàn kết, thuận hòa… đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ XI do Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tổ chức sáng ngày 27-9-2017.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhấn mạnh, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2017 rất nặng nề, để đạt kế hoạch tốc độ tăng trưởng 10%, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cấp ủy, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể trong việc chủ động đề ra các giải pháp tích cực, khả thi để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đề nghị: Thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị trong Đảng bộ Khối tiếp tục tạo động lực cho cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ, thông qua việc gương mẫu, có tâm, có tầm, có tình cảm, gần gũi với cấp dưới nhằm hạn chế sai phạm, mất đoàn kết, đơn thưa khiếu nại, tố cáo trong đơn vị. Chấp hành tốt các nguyên tắc về tài chính, quy chế hoạt động của đơn vị, trình tự thủ tục công tác xây dựng Đảng từ quy hoạch, bổ nhiệm đến phát triển Đảng; điều hành hoạt động của đơn vị nhịp nhàng, đoàn kết, thuận hòa.

9 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, và công tác xây dựng đảng tại đơn vị. Theo đó, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị trong Đảng bộ Khối và của cơ quan Đảng ủy Khối có nhiều chuyển biến đáng kể, ngày càng đi vào nề nếp; dân chủ, tập trung và công khai; gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ hợp lý. 9 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tổ chức 7 lớp nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 140 đảng viên mới; kết nạp 193 đảng viên mới, đạt 96,5% kế hoạch đề ra; kỷ luật đảng 8 đảng viên, khai trừ 3 trường hợp đảng viên vi phạm nguyên tác sinh hoạt đảng.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”./.

Hà Ngân

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29404591