Truy cập hiện tại

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Tân Châu hành trình hướng tới đô thị loại III vào năm 2020

(TGAG)- Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đối với sự phát triển của Tân Châu. Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, do chịu sự tác động không nhỏ của biến động tình hình hình chính trị thế giới, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cùng với sự bất ổn kinh tế vĩ mô trong nước; những diễn biến phức tạp của sạt lở trên địa bàn; xuất phát điểm của thị xã ở mức thấp, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội chưa được đầu tư đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực tuy có nâng lên nhưng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu; vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn gặp nhiều khó khăn,… Nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo và đề cao ý thức, trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng. Thể hiện ngày càng rõ nét vai trò là một trong ba trung tâm kinh tế - thương mại - dịch vụ của tỉnh, có vị trí chiến lược về kinh tế biên giới, là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Đồng bằng sông Cửu long, thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia và các nước Asean.

Trong 10 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Tân Châu cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban ngành của tỉnh đã chủ động triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo số 98-TB/TU, ngày 23/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng nhiều chương trình, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp cụ thể để phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đó, tạo sự phấn khởi và đồng thuận cao toàn Đảng bộ và Nhân dân thị xã.
 

“Bộ mặt” thị xã Tân Châu ngày càng khởi sắc; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 là 14,97%, cao hơn bình quân chung của tỉnh 6,34%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực thương mại, dịch vụ và công nghiệp – xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 là 45 triệu 445 ngàn động, tăng gấp 2,38 lần so với năm 2010. Thành tựu nổi bật là tập trung xây dựng các dự án trọng điểm, đảm bảo tính gắn kết và phát huy hiệu quả đồng bộ các công trình thuộc hệ thống kết cấu - hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, phát triển các loại hình dịch vụ và khai thác triệt để kinh tế biên mậu. Hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và dân sinh, tạo ra cơ hội phát triển cho đô thị trong giai đoạn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của người dân thị xã tiếp tục được cải thiện. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, dân chủ cơ sở được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tích cực, ngày càng phát huy hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa Đảng với Nhân dân. Mối quan hệ hợp tác giữa Chính quyền và Nhân dân các địa phương giáp ranh biên giới Campuchia ngày càng phát triển. Quốc phòng – an ninh, trật tự xã hội vùng biên giới được ổn định.

Đến nay, thị xã đã triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã đến năm 2020; lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Bên cạnh, những thành tựu đạt được của thị xã trong thời gian qua, việc xây dựng và phát triển thị xã cũng còn nhiều điểm hạn chế cần quan tâm khắc phục đó là. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật tuy được tăng cường đầu tư, nhưng nhìn chung còn chậm so với yêu cầu, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống các công trình hạ tầng đô thi chưa đồng bộ, tiến bộ triển khai thực hiện chậm, làm giảm nhịp độ tăng trưởng chung của kinh tế thị xã và ảnh hưởng đến công tác mời gọi đầu tư. Nông nghiệp – nông dân – nông thôn còn nhiều vấn đề đang đặt ra cần giải quyết; sản xuất nông nghiệp thiếu tính ổn định và bền vững; các hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chậm phát triển, giá trị chuỗi liên kết chưa cao.

Theo dự báo tình hình hình 5 năm tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản sẽ gặp không ít khó khăn. Đối với thị xã, nền tảng hạ tầng kỹ thuật, vị trí địa lý và tình hình sạt lở  bờ sông Tiền, sông Hậu sẽ là những khó khăn lớn trong việc mời gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và ổn định dân sinh; chất lượng nguồn nhân lực ở mức thấp; trình độ, tay nghề của người lao động chủ yếu làm những việc giản đơn, hiệu quả lao động thấp. Từ các yếu tố cơ bản trên, đòi hỏi Đảng bộ thị xã phải có quyết tâm mới, phấn đấu cao, nổ lực vượt bật, chủ động khai thác nắm bắt thời cơ, khắc phục những yếu kém, để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đặc biệt là xây dựng đô thị để đến năm 2020 thị xã Tân Châu lên đô thị loại III. Để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, thị xã đã đề ra trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, cũng như những yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển quan trọng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã là nâng cấp cấp độ thị xã Tân Châu lên loại III vào năm 2020. Do đó, phải tiếp tục đổi mới và tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, dựa trên việc khai thác tích cực tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, kinh tế biên mậu; chủ động hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh, trong vùng đồng bằng sông Cửu long, cũng như hợp tác Quốc tế, đặc biệt với Campuchia, để thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy mạnh công tác xúc tiến mời gọi đầu tư và khảo sát, lập dự án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sông nước, các cồn bãi. Huy động mọi nguồn lực, kể cả ngân sách, vốn nước ngoài, vốn khai thác từ quỹ đất, vốn doanh nghiệp, kết hợp các nguồn lợi xã hội hóa để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại III.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của địa phương như: công nghiệp chế biến lương thực, chế biến thủy sản, phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp gắn với khai thác lợi thế kinh tế biên giới. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27-6-2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao. Khuyến khích các thành phần kinh tế đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, nhằm tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã. Hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới các xã: Phú Vĩnh, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Hòa, và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới Long An theo tinh thần Nghị quyết của thị xã và của tỉnh đề ra.

 
Đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh và triển khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết của thị xã theo hướng đặt thị xã trong bối cảnh phát triển chung của tỉnh và của Đồng bằng sông Cửu long. Trước mắt, cần khẩn trương rà soát, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất, tạo nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động phối hợp các sở, ban ngành tỉnh và Trung ương trong công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư, tranh thủ các chương trình hợp tác, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, để tập trung chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, khẩn trương hoàn thành các công trình trọng điểm quan trọng trên địa bàn như: các hạn mục khu kinh tế Cửa khẩu Vĩnh Xương; dự án chỉnh trang đô thị khu vực ô nhiễm môi trường vùng trũng phường Long Hưng; nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 953, 952; nâng cấp bến phà Tân Châu - Hồng Ngự, Cảng Tân Châu, cầu Tân Châu - Hồng Ngự, cầu Tân An; cầu Tân Châu - Châu Đốc, xây dựng tuyến N1 đoàn tuyến Tân Châu - Châu Đốc; lộ sau sông Tiền; đầu tư xây dựng các cụm - tuyến dân cư;  xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho khu vực trung tâm thị xã; nâng cấp mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Vĩnh Hòa,… Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đô thị, để xứng tầm là đô thị loại III, nhất là quản lý có hiệu quả quá trình phát triển đô thị, đảm bảo trật tự không gian đô thị, bảo vệ phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở đô thị, quản lý chặt chẽ đất công. Phát triển thị xã theo hướng đô thị với môi trường sinh thái; gắn với phát triển bền vững trên cả 3 lĩnh vực: kinh tế - xã hội và môi trường.

Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cho mọi người dân có cơ hội tham gia và hưởng thụ thành quả của sự phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, với bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh – quốc phòng, đặc biệt là an ninh biên giới. Xây dựng nền hành chính hiện đại gắn với củng cố hệ thống chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tập trung nhiều nguồn lực cho việc thực hiện các chính sách giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường; bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Có biện pháp cụ thể để nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo đúng tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong mỗi cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị xã. Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, đảm bảo năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, phải chú trọng đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của thị xã nói riêng và của tỉnh nói chung.

Với truyền thống anh hùng và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng với những thành tựu đạt được trong thời gian qua, cũng như sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban ngành tỉnh. Tân Châu sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra, sớm đưa thị xã Tân trở thành đô thị loại III, góp phần thực hiện hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thị xã, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ (2015-2020).

Bài, ảnh: Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38249488