Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Huyện ủy Phú Tân họp mở rộng đóng góp các văn bản và bàn một số nội dung công tác xây dựng Đảng

(TGAG)- Ngày 17/2/2017, Ban Thường vụ huyện ủy Phú Tân tổ chức họp mở rộng nhằm đóng góp, thông qua các văn bản và bàn một số nội dung công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã được thông qua các văn bản như: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04, của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 15, ngày 12/1/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, tự chuyển hóa trong nội bộ; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05, 06, của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 19, ngày 19/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Chỉ thị 05, của Bộ chính trị và Kế hoạch củng cố, nâng chất lượng hoạt động của các Tổ hợp tác và hợp tác xã trong toàn hiện giai đoạn 2017-2018. Hiện nay trên địa bàn huyện có 18 Hợp tác xã và 68 Tổ hợp tác đang hoạt động, trong đó có 01 Hợp tác xã chưa chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã 2012. Hoạt động của các Tổng hợp tác, Hợp tác xã từng bước ổn định, đúng luật; việc liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm được chú trọng…

Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã; vai trò quản lý Nhà nước của các xã, thị trấn có THT, THX đóng trên địa bàn; giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư…

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Các ngành có liên quan cần tập trung thực hiện củng cố và nâng chất hoạt động của THT, HTX mà trọng tâm là củng cố, nâng chất Hội đồng quản trị và Ban giám đốc; mở rộng thành viên THT, HTX. Theo đó, Hội Nông dân huyện sẽ đóng vai trò nồng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động; Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện thành lập đoàn khảo sát đánh giá tình hình THT, HTX để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; Các chi, Đảng bộ cần nghiêm túc thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động đã đề ra…

Kiều Trinh – Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131797