Truy cập hiện tại

Đang có 104 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6, khóa XI

(TGAG)- Sáng ngày 10/10/2016, huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 6, khóa XI (mở rộng), để kiểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong  9 tháng đầu năm. Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tới dự; đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

    9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, các ngành, các địa phương thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Diện tích gieo trồng vượt kế hoạch đề ra 100,67% kế hoạch năm; trong đó lúa 44 ngàn 755 ha, tăng 1.644 ha; (do vụ trước một phần diện tích lưu vụ không sản xuất hè thu nay trồng lại) năng suất bình quân 2 vụ  đạt 6,64 tấn/ha, tăng 0,14 tấn/ha so cùng kỳ; cây màu 29 ngàn 738 ha, bằng 90,12% so kế hoạch, giảm 2 ngàn 186 ha so cùng kỳ, do chuyển dịch từ đất màu, lúa sang trồng cây ăn trái (do nông dân chuyển diện tích san lập vườn và phát triển hoa màu). Chương trình khuyến nông chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đã  xuất hiện nhiều mô hình mới như: cánh đồng lớn, trồng rau màu trong nhà lưới, sản xuất Xoài theo tiêu chuẩn VietGap ở xã Bình Phước Xuân, thí điểm tiêu thụ rau an toàn tại thị trấn Mỹ Luông và thị trấn Chợ Mới,…Về Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp huyện giá trị ước đạt 3 nghìn 085 tỷ đồng, tăng 9,35% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện huyện đạt 8/19 tiêu chí, 31/50 chỉ tiêu. Ngoài ra công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, chất lượng giáo dục tiếp tục nâng lên, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, công tác chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện kịp thời. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, đảng bộ từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. 9 tháng đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 31 đồng chí, chỉ định cấp ủy cơ sở 19 đồng chí, chuẩn y kết quả bầu 01 Bí thư, 03 Phó Bí thư, 01 Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Chi, Đảng bộ. Huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị thực hiện Chỉ thị 05 (khóa XII) của Bộ chính trị; tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ,….

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho rằng: 9 tháng đầu năm toàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, song huyện Chợ Mới, trên các lĩnh vực vẫn giữ vững được tốc độ phát triển và một số mặt phát triển cao. Những tháng còn lại đồng chí yêu cầu huyện cần tập trung là:

- Sản xuất nông nghiệp muốn ổn định phải đảm bảo đầu vào đầu ra, nghĩa là nhà nước phải làm trung gian trong việc gắn kết giữa nông dân với doanh nghiệp; gắn với kiện toàn củng cố hoạt động hợp tác xã, không ai làm ăn lớn lại đầu tư vào sản xuất riêng lẻ; quy hoạch lại tổ chức sản xuất đi đôi với đào tạo, đầu tư, đăng ký hương hiệu và bảo vệ môi trường;

- Chú trọng đến việc giải quyết dứt điểm khiếu tố khiếu nại của công dân, hạn chế mức thấp nhất đơn thưa vượt cấp và kéo thành từng đoàn đi thưa kiện cấp trên;

- Tổ thực triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

- Khẩn trương xây dựng đề án Đổi mới hoạt động hệ thống chính trị của Đảng, mạnh dạn tinh giản biên chế và sắp xếp lại bộ máy phù hợp với tình hình./.

Tin, Nhật Nam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089554