Truy cập hiện tại

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú, lần thứ tư (khóa VI)

(TGAG)- Sáng ngày 13/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú tổ chức hội nghị lần thứ tư, khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thành Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy An Phú chủ trì hội nghị.
 


Trong quý I-2016, công tác Xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên; Ban Thường vụ huyện ủy đã cho ý kiến về công tác cán bộ đối với 04 đồng chí, cử 45 đồng chí tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và quyết định chuẩn y, kết nạp 49 đảng viên mới; công tác kiểm tra giám sát theo Điều 30 của Điều lệ Đảng đối với 270 đảng viên, qua kiểm tra hầu hết đảng viên chấp hành tốt; Công tác Dân vận của Đảng tiếp tục tăng cường, đã vận động với số tiền 8,3 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 1,1 tỷ, góp phần đáng kể vào công tác đảm bảo an sinh xã hội và công tác giảm nghèo tại địa phương.

Cùng với đó, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong quý tiếp tục đạt những kết quả khả quan, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đạt 109.500 triệu đồng, tăng 14,04% so cùng kỳ; ước tổng doanh số toàn ngành thương mại dịch vụ đạt 2.420 tỷ đồng, chiếm 26,30% kế hoạch năm; Lĩnh vực văn hóa - xã hội, đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được quan tâm, củng cố.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý II: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tăng cường đổi mới công tác dân vận, củng cố khối đoàn kết dân tộc, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc, trong phát triển kinh tế, tăng cường giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 102 tỷ đồng, trong đó khu vực quốc doanh 10,2 tỷ, ngoài quốc doanh 91,8 tỷ đồng, doanh thu toàn ngành thương mại - dịch vụ đạt 2.300 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu một số vấn đề trọng tâm trong quý II, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện 02 chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ huyện; quan tâm làm tốt công tác cán bộ, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đối với công tác dân vận, tăng cường tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, hàng năm cấp ủy cơ sở giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới./.

Huỳnh Như
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17199203